” jak trudno ustalić imiona wszystkich tych
co zginęli w walce z władzą nieludzką….
a przecież w tych sprawach konieczna jest akuratność
nie wolno się pomylić nawet o jednego
jesteśmy mimo wszystko stróżami naszych braci…
musimy zatem wiedzieć
policzyć dokładnie
zawołać po imieniu
opatrzyć na drogę
w miseczkę z gliny proso
mak kościany
grzebień
groty strzał
pierścień wierności
amulety”

Z wiersza Zbigniewa Herberta „Pan Cogito o potrzebie ścisłości”

1  MARCA – Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

Święto państwowe obchodzone corocznie 1 marca,
poświęcone pamięci „Żołnierzy Wyklętych” – żołnierzom antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia, które zostało ustanowione na mocy ustawy z dnia 3 lutego 2011 roku.