KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

DZWONKI SZKOLNE

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Zapisy uczniów do świetlicy szkolnej

PODRĘCZNIKI SZKOLNE

Szanowni Państwo!
Przypominamy, że wszystkie podręczniki do nauki przedmiotów zapewnia szkoła.
Wyjątek stanowi książka do religii, którą należy zakupić we własnym zakresie.

Organizacja zajęć 20 grudnia 2019r.

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Data Wydarzenie
02.09.2019r. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020
10.09.2019r. (wt) Zebranie Rady Pedagogicznej 
11.09.2019r. (śr) Spotkanie z rodzicami
23.09.2019r. (pn) Zebranie Rady Rodziców
08.10.2019r. (wt) Zebranie Rady Pedagogicznej 
14.10.2019r. (pn) Apel z okazji obchodów Dnia Komisji Edukacji Narodowejdzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, zajęcia opiekuńcze w świetlicy
18.10.2019r. (pt) Ślubowanie klas I
01.11.2019r. (pt) Wszystkich Świętych- dzień ustawowo wolny
08.11.2019r. (pt) Dzień Niepodległości-apel
11.11.2019r. (pn) Święto Niepodległościdzień ustawowo wolny
02-04.12.2019r. Próbny egzamin ósmoklasisty 
03.12.2019r. (wt) Zebranie Rady Pedagogicznej
Do 11.12.2019r. Poinformowanie uczniów o przewidywanych ocenach z poszczególnych edukacji oraz o ocenach zachowania i wpisanie ich do dziennika Librus. Nauczyciel mailowo lub telefonicznie powiadamia rodziców ucznia o przewidywanych dla dziecka ocenach niedostatecznych.
11.12.2019r. (śr) Zebrania z rodzicami
20.12.2019r. (pt) Spotkanie świąteczne  uczniów i nauczycieli oraz spotkanie świąteczne pracowników szkoły
23 – 31.12.2019r. Przerwa świąteczna 
01.01.2020r. (śr) Nowy Rok – dzień ustawowo wolny
02.01.2020r. (cz) Dzień wolny od dydaktyczno-wychowawczych – zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej
03.01.2020r. (pt) Dzień wolny od dydaktyczno-wychowawczych – zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej
06.01.2020r. (pn) Trzech Króli- dzień ustawowo wolny
14.01.2020r. (wt) Zebranie rady pedagogicznej- klasyfikacja śródroczna
 (wystawianie ocen do 10 stycznia 2020r.)
15.01.2020r. (śr) Zebrania z rodzicami-podsumowanie pracy w pierwszym  półroczu roku szkolnego 2019/2020
17.01.2020r. (pt)       Zabawa karnawałowa klas I-III    
20.01.-02.02.2020r. Ferie zimowe
od 20-24.01. –  zimowisko w SP13
04.02.2020r. (wt) Rada podsumowująca pracę szkoły za I okres 2019/2020
14.02.2020r. (pt) Dyskoteka karnawałowa klas IV-VIII 
Marzec 2020r. Rekrutacja do klas pierwszych
03.03.2020r. (wt) Zebranie Rady Pedagogicznej
13.03.2020r. (pt) Dzień otwarty szkoły – ODWOŁANY przez Dyrektora szkoły
25.03.2020r.  (śr) Zebrania z rodzicami – ODWOŁANE przez Dyrektora szkoły
07.04.2020r. (wt) Zebranie Rady Pedagogicznej
  09.04-14.04.2020r. Wiosenna przerwa świąteczna
30.04.2020r. (czw) 

Apel z okazji uchwalenia Konstytucji 3 maja

01.05.2020r. (pt) Święto Pracydzień ustawowo wolny
05.05.2020r. (wt) Zebranie Rady Pedagogicznej 
Do 13.05.2020r.  (śr) Wystawianie ocen przewidywanych oraz ocen zachowania na koniec roku szkolnego
13.05.2020r. (śr) Zebrania z Rodzicami- poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach z poszczególnych edukacji oraz ocenach zachowania
02.06.2020r. (wt) Sportowy Dzień Dziecka
08.06.2020r. (pn) Zebranie z Rodzicami przyszłorocznych  klas pierwszych
11.06.2020r. (czw) Boże Ciało- dzień ustawowo wolny
12.06.2020r. (pt) Dzień wolny od dydaktyczno-wychowawczych
zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej
16-18.06.2020r. 
(wt-czw)

Egzamin ósmoklasisty  

Na podstawie Komunikatu dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
z 24 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania
egzaminu ósmoklasisty:
język polski – 16 czerwca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00 
matematyka – 17 czerwca 2020 r. (środa) – godz. 9:00
język obcy nowożytny – 18 czerwca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

18.06.2020r. (czw)

Ostateczne wystawienie ocen rocznych z poszczególnych przedmiotów
i zachowania
 ( do godz. 12.00)

19.06.2020r. (pt) Zebranie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja roczna
25.06.2020r.(czw) Uroczystość wręczania nagród dla uczniów klas I-VIII- dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, zajęcia opiekuńcze w świetlicy
26.06.2020r. (pt) Uroczyste zakończenie roku szkolnego 
30.06.2020r. (wt) Zebranie Rady Pedagogicznej podsumowujące pracę w roku szkolnym 2019/2020
29.06-03.07.2020r.       Półkolonie w SP13
29.06-03.07.2020r.       Nauczyciele pozostają do dyspozycji dyrektora szkoły. Zadania wynikające z zamknięcia roku szkolnego pod kątem dokumentacji szkolnej.
27.06-31.08.2020r. Ferie letnie

Dni ustawowo wolne od pracy

Wszystkich Świętych – 1 listopada 2019r. (piątek)

Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada 2019r. (poniedziałek)

Boże Narodzenie – 25–26 grudnia 2019r. (środa – czwartek) 

Nowy Rok – 1 stycznia 2020r. (środa) 

Trzech Króli – 6 stycznia 2020r. (poniedziałek) 

Poniedziałek Wielkanocny – 13 kwietnia 2020r. 

Święto Pracy – 1 maja 2020r. (piątek) 

Święto Konstytucji Trzeciego Maja – 3 maja 2020r. (niedziela) 

Boże Ciało – 11 czerwca 2020r. (czwartek) 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych- Propozycja rady pedagogicznej

2 – 3 stycznia 2020r. 

21-23 kwietnia 2020r. – egzaminy ósmoklasisty

12 czerwca 2020r. (piątek)

25 czerwca 2020 r. (czwartek)

Terminy zebrań z rodzicami (środy):

11 wrzesień 2019r. 

11 grudnia 2019r.

15 stycznia 2020r.

25 marca 2020r.

14 maja 2020r.

Terminy zebrań Rady Pedagogicznej:

10 września 2019r.

8 października 2019r.

4 listopada 2019r. (poniedziałek)

3 grudnia 2019r.

14  stycznia 2020r.

4 lutego 2020r.

3 marca 2020r.

7 kwietnia 2020r.

5 maja 2020r.

19 czerwca 2020r.( piątek)

30 czerwca 2020r.