O nas

W naszej szkole uczą się uczniowie klas 1-3 i 4-8. Zatrudnionych jest 55 wysoko wykwalifikowanych nauczycieli.

Szkoła oferuje uczniom ciepłe posiłki, które przygotowywane są w szkolnej kuchni, a w jadłospisie można znaleźć produkty, zalecane przez specjalistów do spraw żywienia dzieci i młodzieży. Uczestniczymy w akcjach „Warzywa i owoce w szkole” oraz „Mleko w szkole”.

Uczniowie  czas oczekiwania na zajęcia mogą spędzić w szkolnej świetlicy, która mieści się w dużej sali na parterze. Nauczycielki świetlicy dbają o wysoki poziom zajęć oraz proponują aktywności, rozwijające zainteresowania dzieci. Umożliwiają im wzięcie udziału w licznych konkursach, w których uczniowie zdobywają wiele nagród. Świetlica wyposażona jest w ergonomiczne meble, zabawki, gry, puzzle, książeczki oraz sprzęt multimedialny. Przy sprzyjającej pogodzie uczniowie spędzają czas na placu zabaw i boisku szkolnym.

W szkole działa biblioteka, w której wydzielono część na czytelnię. Bogaty księgozbiór ostatnio odświeżono i  uzupełniono o nowe lektury dostosowane do podstawy programowej, która weszła w życie we wrześniu 2017 roku. Na wybór tytułów mieli wpływ uczniowie, rodzice oraz nauczyciele. W księgozbiorze pojawiły się książki zalecane przez portal Cała Polska Czyta Dzieciom oraz zalecane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Szkoła dysponuje salą gimnastyczną oraz salą zabaw dla młodszych uczniów.

Pracownie przeznaczone dla uczniów młodszych usytuowane są na pierwszym piętrze. Wszystkie zostały wyposażone w ergonomiczne meble oraz sprzęt multimedialny w postaci tablic multimedialnych, przenośnych komputerów, rzutników. Jedna pracownia dysponuje tabletami. Uczniowie klas I-III mają możliwość pozostawienia w salach książek i przyborów szkolnych.

W szkole przygotowano pracownię fizyki i chemii, które służą uczniom klas VII-VIII. Pracownie przedmiotowe klas starszych znajdują się na piętrze drugim. Są przestronne, zapewniają uczniom i nauczycielom komfort pracy. Wyposażone są w tablice multimedialne,  mają zamontowane projektory i ekrany.

W szkole funkcjonują dwie pracownie wyposażone w komputery i przystosowane do prowadzenia zajęć komputerowych.  

Ważną działalnością szkoły jest kilkuletnie zaangażowanie się w program Mistrzowie Kodowania. Uczniowie mają możliwość rozwijać swoje zainteresowania programistyczne na dodatkowych zajęciach.

W klasach młodszych od wielu lat działa zespół redakcyjny gazetki “Spod ławki”, która jest kilkukrotnym laureatem konkursów na szkolne gazetki. W klasach starszych wydawana jest gazetka „Dzwonek Trzynastki”.

Nasza szkoła słynie z realizacji międzynarodowych projektów eTwinning, które zdobywają laury w kraju i Europie. W roku szkolnym 2018/2019 przystąpiliśmy do Międzynarodowego Programu Erasmus+, nawiązując wieloletnią współpracę z nauczycielami i uczniami kilku krajów.

Prężnie działa Szkolne Koło PCK, które prowadzi działania edukacyjne oraz wolontariackie.

W szkole uczniowie mają szansę realizować się w Kole Wolontariatu “Pomarańcza”. Organizują akcje, pomagają potrzebującym dzieciom i zwierzętom. 

Kilka lat temu szkoła zdobyła Zieloną flagę, która została przyznana za działania podnoszące świadomość ekologiczną uczniów i społeczności lokalnej.
W 2018 roku zdobyliśmy Certyfikat Warmińsko-Mazurskiego Kuratorium Oświaty w Olsztynie „Szkoła wierna dziedzictwu” za działania promujące postawy patriotyczne.