Elektroniczna skrzynka podawcza – ePUAP

Elektroniczna Skrzynka Podawcza pozwala na doręczanie do instytucji pism podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym w sposób zapewniający otrzymanie Urzędowego Poświadczenia Przedłożenia (UPP). UPP jest dowodem doręczenia pisma, a widniejąca na nim data stanowi datę doręczenia.

W celu dostarczenia do Szkoły Podstawowej nr 13 w Olsztynie dokumentu elektronicznego należy zarejestrować się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) pod adresem http://epuap.gov.pl/wps/portal.

Następnie użytkownik ePUAP skorzystać musi z Usług Centralnych i wysłać Pismo ogólne do podmiotu publicznego. Ścieżka dostępu: Strona główna ePUAP-> KATALOG SPRAW -> Najnowsze usługi -> Najczęściej załatwiane sprawy -> pozycja – „Pismo ogólne do podmiotu publicznego” -> Załatw sprawę -> w polu „Ustaw/zmień adresata” wpisać – „Szkoła Podstawowa nr 13” i wybrać z rozwijanej listy „SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13 IM.KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W OLSZTYNIE” -> wypełnić, podpisać i wysłać znajdujący się na tej stronie formularz

Można nieco skrócić powyższą ścieżkę korzystając z odnośnika:

>>Pismo ogólne do podmiotu publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Szkoły Podstawowej nr 13 zawiera jeden formularz elektroniczny. Za jego pomocą załatwią Państwo każdą sprawę należącą do kompetencji placówki. Do formularza dodawać można załączniki o następujących rozszerzeniach: .doc, .docx, .gif, .jpg (.jpeg), .ods, .odt, .pdf, .png, .rtf, .svg, .tif(.tiff), .txt, .xls, .xlsx, .xml. Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikiem wynosi 5 MB, w tym załącznik maksymalnie 3,5 MB. Pliki zawierające szkodliwe oprogramowanie będą automatycznie usuwane.

Osoby wnoszące pismo powinny podać swoje imię, nazwisko i adres oraz podpisać się darmowym profilem zaufanym ePUAP lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

>>Informacje dotyczące Profilu Zaufanego

W przypadku doręczenia dokumentów elektronicznych niespełniających łącznie wszystkich wymogów, nie zostaną podjęte czynności związane z rozpatrywaniem sprawy.

Adres naszej skrzynki podawczej: /SP13Olsztyn/SkrytkaESP