ŚWIETLICA SZKOLNA SP 13

 
Świetlica Szkoły Podstawowej nr 13 im. KEN w Olsztynie
jest otwarta od poniedziałku do piątku
w godzinach: 6.45 – 16.45.
 
Telefon kontaktowy: 89 526 16 94 lub 507 407 280

DOKUMENTY ŚWIETLICY:

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy:
SP13 Karta świetlica 2022/2023
Regulamin świetlicy:
Regulamin świetlicy SP13