OBIADY WRZESIEŃ  2022 roku

 Wpłaty za obiady przyjmujemy: 26.08. – 02.09.2022r.

Prosimy o niewpłacanie po terminie!

Wpłaty dokonywane po 02 września 2022 r. nie będą honorowane.     

OPŁATY DOKONUJEMY NA KONTO PODANE  NIŻEJ

56 1020 3541 0000 5502 0291 2129

 Kwota dotyczy abonamentu za obiady jednodaniowe od 05.09.2022 r. do 30.09.2022 r.

Uczniowie    20 x   5,00  = 100,00

Pracownicy 20 x 11,00  = 220,00

W tytule wpłaty należy podać :

– miesiąc i rok,  na który jest wykupowany obiad;

– imię i nazwisko dziecka oraz klasę, do której uczęszcza;

– w przypadku wpłaty na więcej niż jedno dziecko, należy podać dane każdego dziecka osobno.

Wpłat dokonujemy wyłącznie  na dany miesiąc.

Karty obiadowe będą wydawane tylko po okazaniu dowodu wpłaty (osobiście w sekretariacie szkoły lub mailowo na adres: malgrem.maria@sp13.olsztyn.eu )

Zgłoszenie nieobecności ucznia na obiedzie można dokonać telefonicznie lub  e-mailowo do godz. 9.00.

Nieobecność będzie odliczana  od następnego dnia.

Istnieje możliwość odliczenia kwoty w przyszłym miesiącu, tylko po uzgodnieniu z intendentem tel. 89 526-16-90 (prosimy samodzielnie nie wyliczać samemu).