Trzy uczennice z naszej szkoły brały udział w Wojewódzkim Konkursie Historycznym organizowanym przez  Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie  oraz Stowarzyszenie Gmin „Polskie zamki gotyckie”.

Głównym celem konkursu było:  pogłębienie poczucia tożsamości lokalnej młodzieży i przynależności do miejsca zamieszkania, uświadomienie znaczenia dziedzictwa materialnego dla historii i tradycji regionu.

Temat konkursu brzmiał:  „Miejsca pamięci narodowej w mojej okolicy”.
Uczennice przygotowały przewodnik multimedialny o miejscach pamięci Olsztyna.

Skład zespołu pod opieką p. Renaty Dembińskiej: Nikola Dzikiewicz kl.7d , Antonina Truszkowska kl. 7d , Małgorzata Kotowicz kl  7d.

9 grudnia 2021 r odebraliśmy Certyfikat dla naszej szkoły: ,,Przyjaciele Dziedzictwa kulturowego Warmii, Mazur i Powiśla. Miejsca pamięci narodowej”.

Podsumowaniem konkursu była konferencja, która odbyła się w Olsztyńskim Planetarium.