Certyfikat ,,Przyjaciele Dziedzictwa kulturowego Warmii, Mazur i Powiśla. Miejsca pamięci narodowej”

Trzy uczennice z naszej szkoły brały udział w Wojewódzkim Konkursie Historycznym organizowanym przez  Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie  oraz Stowarzyszenie Gmin „Polskie zamki gotyckie”. Głównym celem konkursu było:  pogłębienie poczucia tożsamości lokalnej młodzieży i przynależności do miejsca zamieszkania, uświadomienie znaczenia dziedzictwa materialnego dla historii i tradycji regionu. Temat konkursu brzmiał:  „Miejsca pamięci narodowej w…

Read More